فیلتر

پرایمر Expertage

275.000 تومان
0
همان‌طور که برای دوام و ماندگاری بیشتر و ثبات آرایش، بعد از اتمام آن از فیکساتورها استفاده می‌شود باید قبل از شروع آرایش و استفاده از کرم پودر، زیرسازی مناسب برای پوست انجام شود تا کرم پودر و دیگر مواد آرایشی به خوبی روی پوست بنشیند یا به اصطلاح بخوابد....
افزودن به سبد خرید